Dualar

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyuruyor:
Hadis
Kul dua ettiğinde üç şeyden birine kavuşur:
1. Ya ettiği dua sebebiyle günahı bağışlanır.
2. Veya peşin bir mükafata kavuşur.
3. Veyahut da ahirette karşılıgını bulur.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyuruyor:
"Allah-u Teala'nin doksan dokuz tane ismi vardır. Kim ki, bu isimleri (vird olarak) çekerse (dua olarak okursa) mutlaka (behemahal) Cennete girer."

[Format: PDF]
[Boyut : 1,0 MByte]

Çok faziletli bir Dua.

[Format: PDF]
[Boyut : 1,2 MByte]

Çok faziletli bir Dua.

[Format: PDF]
[Boyut : 1 MByte]

Çok faziletli bir Dua. Bu Duâya 70 Melek Âmin der.

[Format: PDF]
[Boyut : 0,1 MByte]